Hadi Černé Hory

Coronella austriaca
Smukulja, astrijski smuk, bakarna zmija
Dolichophis caspius
Stepski smuk
Elaphe quatorlineata
Prugasti smuk
Hierophis gemonensis
Primorski smuk
Malpolon insignitus
Mrki smuk, velveđa
Natrix natrix
Obična belouška
Natrix tessellata
Ribarica
Platyceps najadum
Zmija šilac
Telescopus fallax v 1)
Przac, crnokrpica
Zamenis longissimus
Smuk, eskulapov smuk, smuk drvolaz, stepski drvolaz
Zamenis situla
Šareni smuk, leopard smuk

Vipera ammodytes x 2)
Poskok
Vipera berus x
Šarka, riđovka
Vipera ursinii x
Šargan, krški šargan

V seznamu byly použity srbské a bosenské národní názvy

Zdroj: http://www.herpetology.hit.bg/

1) v - mírně jedovaté druhy
2) x - smrtelně jedovaté druhy
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/herp/checklisty/cernahora.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:43 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru