Připravujeme

Aktualizováno 1. října 2011

Expedice

Po dvou ne zcela vydařených sezónách (alespoň pokud jde o množství času, vyhrazeného expedicím) stále doufáme v pozitivní zvrat a naplánování delší výpravy. Strávili jsme úpěšný týden ve Slovinsku, kde jsme se seznámili s endemity dalmatského pobřeží Balkánu, a také jsme během čtyřdenního výletu do Rakouska vypátrali na svazích Alp tajemné černé mloky, živorodé příbuzné našeho mloka skvrnitého. V příštích letech bychom si však opět rádi vyhradili na cestu celé dva týdny a pokusili se podrobně prozkoumat rozsáhlejší území v rámci pyrenejského či apeninského poloostrova.

Vzhledem ke své dostupnosti se zatím jako nejreálnější možnost jeví severní Itálie, která je přímo plná nejrůznějších endemitů, především pokud jde o obojživelníky. Malou ochutnávku přinese již letošní článek Itálie. Příští rok bychom se však rádi vypravili vlastním autem a zaměřili se výhradně na nejnadějnější lokality v rámci navštívené oblasti. Ideální by samozřejmě bylo, pokud by se expedici podařilo uskutečnit v jarních měsících, kdy jsou obojživelníci výrazně aktivnější.

Pro příští léta se nabízí několik variant. Aktuálně nejvíce nás láká Portugalsko a jihozápadní Španělsko, konkrétně opět obojživelníci, jejichž vrchol aktivity v těchto oblastech nastává s příchodem zimy. Odložená expedice do Thrákie pak také nadále zůstává v našem hledáčku. Všechny tři jižní poloostrovy zatím stále představují obrovskou zásobárnu námi zatím nenalezených endemitů, v příštích letech se na ně tedy hodláme opět zaměřit.

Výpravy po ČR

Po loňských výpravách nám v Česku zbývá jediný nevyfotografovaný plaz, kterým je želva bahenní. Vypravíme se za ní tedy na lednické rybníky, kde ji v předminulé sezóně spatřil na okamžik pouze Jiří. Na naši herpetofaunu se budeme soustředit i nadále, a to při výpravách na různé drobné lokality, abychom doplnili fotografie také našich obojživelníků. Dále se nabízí cesty za neobvyklými zástupci naší fauny, například na severní Moravu za mihulemi nebo listonohy.

DVD

Pro zájemce o bližší informace o expedici Pálava 2004 jsme vyrobili DVD s asi půlhodinovým filmem a nejlepšími fotografiemi, které je možné objednat na adrese info@evarcha.cz za symbolickou cenu pokrývající pouze náklady na materiál. (pozn.: V současné době nedostupné.)

Jelikož zmiňované DVD Pálava 2004 není nejlepší ukázkou toho, jak vypadají naše expedice a většině diváků budou asi desetiminutové němé záběry obracení kamenů připadat nudné, vyrobili jsme s Jiřím video Haďáci, které zájemcům ukáže komentované odchyty našich nejhojnějších hadů, ale i dalších zajímavých živočichů, které při jejich hledání najdeme. První část představuje odchyt užovky hladké na Pálavě a budete mít možnost vidět také slepýše křehkého, ještěrku obecnou a zelenou, roháče a další. Druhá část ukazuje odchyt užovek obojkových v okolí Ludkovické přehrady. Třetí část byla natočena v Jeseníkách při odchytu zmije obecné a kromě ní představí různé druhy hmyzu a malé ještěrky živorodé. Zbývající část, o užovce podplamaté, jsme natočili v srpnu na brněnské přehradě a celé DVD by mělo být k dispozici v konečné verzi letos na jaře. Je určeno především spřáteleným vzdělávacím ústavům s výslovným věnováním Gymnáziu Zlín. (pozn.: V současné době nedostupné. Pracujeme na upravené verzi.)

Obal DVD Haďáci

Stránky

Před koncem roku 2007 jsme dokončili kompletní přesun obsahu staré Evarchy na novou a zároveň stránky obohatili o nové sekce, které se budou nadále rozšiřovat a doplňovat tak informace z článků a expedic. Postupně tak plníme a uspořádáváme sekci Informace o druzích, kde budou přibývat popisy druhů a všechny dostupné fotografie z našich výprav.

Připravujeme také novou nabídku do levého sloupce, která bude při čtení článků odkazovat na vybraná související témata, aby byla orientace na stránkách snazší. Dále je nutné upravit původnější články a přidat do nich odkazy na informace o druzích přímo vždy k první zmínce o daném druhu.

Zrušená sekce Hadi bude zastoupena informacemi uvedenými v kartách jednotlivých druhů hadů a zakomponována tak do sekce Informace o druzích.

Členství

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu členů Evarchy jsem se rozhodl dát stálému členství nějakou formu a řád a zavést na stránkách sekci s organizačními pokyny a informacemi pro stálé členy. Stálé členství bude poskytovat určité drobné i větší výhody, členům bude například automaticky nabízena účast na expedicích a budou se moci aktivně účastnit jejich plánování, získají e-mailovou adresu ve tvaru clen@evarcha.cz atd.

Pro sdružování zájemců z řad veřejnosti bylo zřízeno občanské sdružení Evarcha. Zájemci mohou žádat o členství na adrese dle kontaktních informací uvedených na stránkách http://os.evarcha.cz.

(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
pripravujeme.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:14 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru