Lacertidae

podřád Sauria

Ještěrkovití

Seznam evropských druhů

Charakteristika

Čeleď maých až středně velkých denních ještěrů obývajících Eurasii a Afriku. Největší druhy dorůstají do 90 centimetrů délky (včetně ocasu). Samci se od samic liší přítomností femorálních pórů, tvořících linii na zadní straně stehen.

Nápadné femorální póry u samce Dalmatolacerta oxycephala

Přes 230 druhů se dělí do dvou podčeledí, Gallotiinae, která je v Evropě zastoupena pouze dvěma druhy rodu Psammodromus a Lacertinae, do které patří všechny zbývající evropské druhy.

Ještěrky obývají rozmanitá stanoviště od břehů potoků, řídkých lesů, přes travnaté stepi, kamenité svahy až po holé skály a zdi domů. Samice zahrabávají vajíčka obvykle do vlhkého substrátu a dále se o ně nestarají, výjimkou je ovoviviparní 2) ještěrka živorodá.

1) i - introdukován
2) mláďata se líhnou z blanitých vaječných obalů ihned po narození
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/herpetofauna/druhy/sauria/lacertidae.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:45 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru